16. srečanje, Piran, 20. april 2018

Že 16. leto zapored je SGGOŠ Ljubljana izpeljala nacionalni projekt Unesco ASPnet Slovenije. Tokrat nas je nagovarjala kulturna dediščina Primorja. Za učilnico na prostem smo izbrali sončno mesto Piran, ki je prava zakladnica kulturne dediščine, saj se je ustvarjala skozi bogato in pestro zgodovino mesta. Namen projekta je tudi pri mladih oblikovati primeren odnos do naravne in kulturne dediščine, da bi se zavedali njenega pomena in bi jo znali varovati. Z aktivno udeležbo v delavnicah pa želimo spodbuditi njihovo vedoželjnost in ustvarjalnost.
Letos se je enodnevnega tabora udeležilo 47 učencev in dijakov ter njihovih mentorjev iz petih slovenskih šol.

Sodelujoče šole

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
OŠ Cirila Kosmača, Piran
OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana
Gimnazija Novo mesto
Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan

Delavnice
Gradbena delavnica: Trški plašč v akvarelu, mentorica Karin Prodan
Pečarska delavnica: Izdelava mozaikov, mentorica Biljana Postolova, Marjana Pezdirc Kolnik
Kamnoseška delavnica: Oblikovanje kamnitih magnetov, mentor Janko Brunček
Novinarska delavnica: Jezerski list, mentorica Ksenija Juvan Berič
Fotografska delavnica: mentor Dimitrije Djokić

Vodja projekta: Karin Prodan
Koordinatorica Unesco ASPnet: Marjana Pezdirc Kolnik

Dostopnost