1. srečanje, Dolenje Jezero pri Cerknici, 4. in 5. maj 2001

V vasi Dolenje Jezero ob Cerkniškem jezeru je Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola iz Ljubljane 4. in 5. maja 2001 priredila dvodnevno srečanje Unescovih šol Slovenije. Okoli petdeset mladih in njihovih mentorjev je ob pomoči Notranjskega ekološkega centra in domačinov v najlepši učilnici – pokrajini Cerkniškega jezera – skušalo oblikovati svojo vizijo trajnostnega razvoja tega izjemnega območja Slovenije. V konkretnem prostoru in spoprijemajoč se s konkretnimi zankami razvoja smo na našem srečanju udejanjali štiri temeljne Unescove cilje vzgoje in izobraževanja.

Delavnice

Rastlinstvo in živalstvo na Cerkniškem jezeru, Barbara Lamut
Geografske vsebine, Maja Besednjak
Kulturnozgodovinske vsebine – Valvasor, Marjana Pezdirc Kolnik
Turizem v Cerknici in okolici, Peter Zidar
Presihajoča jezera in njihova okolja po svetu, Nevenka Likar Žužek

Vodja projekta: Marjana Pezdirc Kolnik

Koordinatorica Unesco ASPnet: Nevenka Likar Žužek

Sodelujoče šole

OŠ Griže
OŠ Cerknica
Gimnazija Škofja Loka
Gimnazija Nova Gorica
Gimnazija Jožeta Plečnika, Lj
DD L. Jančar, Mb
Gimnazija Ravne Na Koroškem

Ker je bilo prvo srečanje davnega leta 2001, je naš elektronski arhiv nekoliko slabše kakovosti. 🙂

1. srečanje, Dolenje Jezero pri Cerknici, 4. in 5. maj 2001

Dostopnost