6. srečanje, ob Cerkniškem jezeru, 5. in 6. maj 2006

Delavnice

Izdelovanje maket, Peter Zidar
Umetniška skupina, Katarina Jaklitsch Jakše
Prostoročno risanje, Karin Kozamernik
Narava za nas
Fotografija
Časopis, Tina Lipovšek

Vodja projekta: Barbara Lamut
Koordinatorica Unesco ASPnet: Marjana Pezdirc Kolnik

Sodelujoče šole

DD Lizike Jančar, Maribor
Ekonomska šola Novo mesto
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
Gimnazija Ptuj
Šol. center Nova Gorica – Gimnazija

Dostopnost