5. srečanje, ob Cerkniškem jezeru, 6. in 7. maj 2005

Delavnice

Raziskovanje turističnih možnosti, Lili Mahne
Čebelarska učna pot, Bojana Suhadolnik
Akvareli, Karin Kozamernik
Ljudsko izročilo, Katarina Jaklitsch Jakše
Iz narave za nas, Marijana Likar, Janez Košir
Fotografija, Magdalena Mustar Pečjak
Časopis, Ksenija Juvan Berič

Vodja projekta: Barbara Lamut
Koordinatorica Unesco ASPnet: Marjana Pezdirc Kolnik

 

Sodelujoče šole

Šol. center Rogaška Slatina
Šol. center Nova Gorica – Gimnazija
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana

5. srečanje, ob Cerkniškem jezeru, 6. in 7. maj 2005

Dostopnost