12. srečanje, Ljubljana, 17. oktober 2013

Sodelujoče šole

Gimnazija Nova Gorica
Gimnazija Ledina
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

 

Delavnice, predavanja, delo na terenu

Risanje tujerodnih rastlin in živali, Karin Kozamernik
Izdelava poučnih plakatov o tujerodnih rastlinah ter snovanje strategij
Ozaveščanja prebivalstva o vplivih tujerodnih rastlin, Marjana Pezdirc Kolnik

Predavanje Petre Hladnik, univ. dipl. biol., LUTRA

Obisk bližnjega rastišča tujerodnih invazivnih rastlin

Vodja projekta in koordinatorica Unesco ASPnet: Marjana Pezdirc Kolnik

Dostopnost